Donors

Donatorë të tjerë ndër vite:

Banka Boterore-Shqiperi

Caritasi i Vjenes

CECI-Canadian Government

Chain of Solidarity

Cordaid –Hollande

DanAid-Danimarke

DWWH-Gjermani

EKD der DEED

EU-Phare-Albania

EZE-Gjermani

Fondacioni Shqiptar i Shoqerise Civile

HAEE-Nijkerk,Hollande

Mama-Cash-Hollande

Medica Mondiale-Gjermani

Ministria e Jashtme e Greqise

NDGSH-Shqiperi

NOVIB +OXFAM-Hollande+ GB

Novib-Hollande

ORT-Shqiperi

PAO-Ambasada Amerikane-Tirane

Phare Democracy Programe

Qeveria Italiane+CTM-Movimondo

SDC-Swiss Government

SOROS-Shqiperi

UNDP/Tirana

United Way International-U.S.A

UNOPS-Tirana

Utica Rotary Club-Amerike/Shqiperi